Your present location:HomeProduct CenterDry Charged Battery > Tongwang-12V-200AH
 • Name: Tongwang-12V-200AH
 • Number: A-36
 • Time: 2012-04-25
 • Reference Model:
 • 20 hour rate capacity:
 • Reserve Capacity:
 • Low starting current:
 • Length:
 • Width:
 • Heigh:
 • Total height:
 • Applicable models:
 • Views : 155
 • 型号

  20小时单容量(20HR)

  长Length

  宽Width

  高Height

  总高Total

  适用车型

  N32

  12V32AH

  196

  130

  163

  193

  柳州五菱,长安等微型车,三轮摩托车,游乐园电动车

  N36

  12V36AH

  198

  128

  201

  221

  奥拓,丰田RS60L,柯罗拉1600型,马自达,长安,昌河

  N45

  12V45AH

  237

  132

  195

  216

  夏利,疾跑,序曲,穿梭,高尔夫,别儒,德尔塔

  N60

  12V60AH

  261

  169

  200

  221

  奥拓,丰田RS60L,科罗拉1600型,马自达,长安,昌河

  N80

  12V80AH

  306

  170

  202

  225

  解放141,东风EQ1092系列及中型载货车

  N90

  12V90AH

  380

  172

  205

  228

  农用车

  N105

  12V105AH

  404

  172

  205

  228

  丰田,日产,福特,皇冠,菲亚特等中高级轿车

  60038

  12V100AH

  352

  176

  186

  186

  东风小霸王,东风梦卡,各种中巴车等

  N54

  12V54AH

  289

  173

  175

  175

  桑塔纳,奔驰,奥迪,捷达,警车,奇瑞风云,旗云

  N58

  12V58AH

  234

  179

  154

  174

  夏利,高尔夫,德尔塔,切诺基2021/7250,红旗

  N66

  12V66AH

  275

  174

  185

  185

  中巴

  N110

  12V110AH

  432

  169

  209

  231

  东风EQ1092系列中型载货车,解放141,中型客车,日野,三菱

  N120

  12V120AH

  506

  180

  209

  232

  中型载货车

  N150

  12V150AH

  507

  221

  212

  234

  重型载货车EQ1092、EQ1241等

  N200

  12V200AH

  506

  264

  215

  235

  黄河,奔驰,东风,红岩,陕汽重卡

  Similar products
 • 1
   
 • Name: Tongjiang

 • 2
   
 • Name: TongwangN3...

 • 3
   
 • Name: TTAO

 • 4
   
 • Name: Huihang

 • 5
   
 • Name: Xiandaixin...

 • 6
   
 • Name: Tongwang

 • 7
   
 • Name: Tongwang12...

 • 8
   
 • Name: Tongwang-1...

 • 9
   
 • Name: Tongwang-1...

 • 10
   
 • Name: Tongwang-1...

 • 11
   
 • Name: Tongwang-1...

 • 12
   
 • Name: Tongwang-1...

 • Guangdong Huizhou Yongxingda Storage Battery Co., Ltd.    All Rights Reserved      | 300.cn | 粤ICP备13023802号